۷۳ درصد نانوایی‌های تنگستان آماده اجرای طرح هوشمندسازی هستند
۷۳ درصد نانوایی‌های تنگستان آماده اجرای طرح هوشمندسازی هستند

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: ۷۸ نانوای فعال در حال ارائه خدمت به مردم در سطح شهرستان تنگستان هستند که ۷۳ درصد این نانوایی‌ها آمادگی کامل جهت استفاده از کارت خوان را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی چهارشنبه شب در مصاحبه با خبرنگاران شهرستان تنگستان عنوان کرد: در راستای هوشمند سازی بحث آرد و نان و استفاده از ظرفیت نانوایی‌ها طرح هوشمند سازی نانواهای شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.
فرماندار تنگستان بیان کرد: هدف از هوشمند سازی نانوایی‌ها نظارت بیشتر بر تأمین آرد و همچنین مصرف آرد و جلوگیری از بعضی تخلفاتی که در حوزه آرد و نان صورت می‌گیرد.
لطفی اظهار داشت: یکی دیگر از هدف‌های هوشمند سازی صرف جویی مناسب در حوزه میزان مصرف آرد که این طرح به صورت آزمایشی در در سطح شهرستان تنگستان انجام می‌شود.
وی افزود: طرح هوشمند سازی آرد و نان با محوریت بانک سپه که کارت خوان در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌دهد انجام می‌شود.
لطفی خاطرنشان کرد: ۷۸ نانوای فعال در حال ارائه خدمت به مردم سطح تنگستان هستند که ۷۳ درصد نانوایی شهرستان آمادگی کامل جهت استفاده از کارت خوان دارند.