نظر کارشناس داوری درباره پنالتی‌های پرسپولیس و استقلال
نظر کارشناس داوری درباره پنالتی‌های پرسپولیس و استقلال

به گزارش خبرنگار مهر نوید مظفری در خصوص پنالتی اعلام شده به سود استقلال در بازی با آلومینیوم اراک گفت: در بازی استقلال و آلومینیوم خطای هند بازیکن آلومینیوم کاملا درست بود اگر چه تصاویر نامناسب بود اما داور به درستی پنالتی را اعلام کرد. وی در مورد پنالتی گرفته شده برای پرسپولیس مقابل تراکتور […]

به گزارش خبرنگار مهر نوید مظفری در خصوص پنالتی اعلام شده به سود استقلال در بازی با آلومینیوم اراک گفت: در بازی استقلال و آلومینیوم خطای هند بازیکن آلومینیوم کاملا درست بود اگر چه تصاویر نامناسب بود اما داور به درستی پنالتی را اعلام کرد.
وی در مورد پنالتی گرفته شده برای پرسپولیس مقابل تراکتور تبریز هم تصریح کرد: داور خطای پای بازیکن تراکتور را گرفت که کاملا واضح و درست بود. بازیکن حریف بر روی بازیکن پرسپولیس خطا کرد و در مجموع دو پنالتی گرفته شده صحیح بود.