انجمن صنفی ناخدایان و ملوانان بندرگناوه در آزمونی تاریخی
انجمن صنفی ناخدایان و ملوانان بندرگناوه در آزمونی تاریخی

گناوه‌آنلاین؛ الیاس احمدحسینی- یکی از سخت‌ترین و خطرناکترین مشاغل، دریانوردی است. ناخدایان و ملوانان در ایران از پایین‌ترین دستمزد و خدمات برخور دارند. طی ۶۰ سال اخیر هیچ نهادی مسیولیت ارایه خدمات حقوقی و اداری در دفاع از آنان را بر عهده نگرفته است. تا جایی که این شغل در بنادر جنوب مصداق کامل «برده‌داری» […]

گناوه‌آنلاین؛ الیاس احمدحسینی- یکی از سخت‌ترین و خطرناکترین مشاغل، دریانوردی است. ناخدایان و ملوانان در ایران از پایین‌ترین دستمزد و خدمات برخور دارند. طی ۶۰ سال اخیر هیچ نهادی مسیولیت ارایه خدمات حقوقی و اداری در دفاع از آنان را بر عهده نگرفته است. تا جایی که این شغل در بنادر جنوب مصداق کامل «برده‌داری» است. هیچ دریانوردی آینده شغلی ندارد. قرارداد رسمی، دستمزد منصفانه، بیمه بیکاری، بیمه بازنشستگی، اضافه‌کاری، سختی کار و سایر مزایا به او تعلق نمی‌گیرد.
با این همه با تشکیل «انجمن صنفی ناخدایان و ملوانان» در بندرگناوه اولین حرکت را تغییر در دستمزدها و سایر مزایای برابر با قوانین اداره کار با توجه به تورم و شرایط اقتصادی می‌دانند. آنان اعلام کرده‌اند؛ حداقل دستمزد در سال جدید برای یک سفر دریایی که معمولاً سه ماه زمان می‌برد، ناخدا ۲۰ میلیون تومان، ملوان(جاشو) ۱۰ میلیون تومان، سکونی، موتوری و آشپز ۱۵ میلیون تومان است. در همین ارتباط برای نهایی کردن این خواسته روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ نشستی با تعاونی لنجداران با حضور نماینده‌ای از فرمانداری در اداره کار تشکیل شد. این جلسه پس از بحث و جدل‌های بسیار بدون نتیجه، پایان یافت. با این همه اگر چه مقاومت‌هایی در مقابل این خواسته وجود دارد اما انتظار می‌رود با اتحاد و همبستگی ناخدایان و ملوانان گناوه‌ای پس از نیم قرن این اتفاق مهم به سرانجام برسد.