کدام خودروها از ابتدای هفته تاکنون گران شدند؟/ ۲۰۰۸ میلیاردی شد
کدام خودروها از ابتدای هفته تاکنون گران شدند؟/ ۲۰۰۸ میلیاردی شد

بررسی قیمت ها دربازار خودرودر یک هفته اخیر حاکی از جهش قیمت ها در بازار خودروهای پراید، پژو، سمند و دنا است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رصد قیمت ها در بازار خودرو در یک هفته اخیر از افزایش قیمت خودروهای پراید حکایت دارد به طوری که پراید ۱۱۱ از ۱۸۳ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۱۸۵ میلیون تومان رسیده است و در بین خودروهای پژو نیز این افزایش قیمت ها به چشم می خورد به طوریکه پژو ۲۰۰۸ مدل ۱۳۹۹ از یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۳۹۸ این خودرو نیز در این مدت ۳۰ میلیون تومان گران شده است.
در بین خودروهای سمند بازار اما سمند ال ایکس مدل ۱۳۹۹ از ۲۴۰ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۲۴۷ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۲ میلیون تومان گران شده است.
خودروهای دنا نیز در این مدت از افزایش قیمت ها در امان نبودند به طوری که دنا معمولی مدل ۱۴۰۰ با افزایش قیمت یک میلیون تومانی به ۳۵۷ میلیون تومان رسیده است و دنا توربو پلاس دنده ای نیز در این مدت ۸ میلیون تومان گران شده است.
قیمت روز خودرو در جدول زیر آمده است:

۲۲۳۲۲۷