فرمانداردیلم: مشکلات زیرساختی گردشگری برطرف شود
فرمانداردیلم: مشکلات زیرساختی گردشگری برطرف شود

گناوه – ایرنا – فرماندار دیلم استان بوشهر گفت: مسایل و مشکلات و نواقص موجود در زیرساخت‌های گردشگری و اقامتی این شهرستان شناسایی و برای مرتفع کردن آنها تا قبل از پایان امسال برنامه‌ریزی لازم انجام شود.

به گزارش ایرنا، ناصر کشاورزی روز سه شنبه در اولین جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر این شهرستان افزود: برنامه‌های ستاد هماهنگی خدمات سفر باید با در نظرگرفتن پروتکل‌های بهداشتی تنظیم شود.

وی اظهارکرد: با توجه به اینکه بندر دیلم یکی از مبادی  ورودی استان بوشهر است، باید برنامه‌های ستاد هماهنگی خدمات سفر براساس نیازسنجی کارشناسی شده و شرایط کرونایی تدوین شود.

دبیر ستادهماهنگی خدمات سفر دیلم گفت: کمیته‌های تخصصی و زیرمجموعه‌های ستاد در شهرستان بزودی تشکیل خواهد شد تا بر اساس شرح وظایف محوله عمل کنند.

حمزه بهاگیر افزود: آمادگی لازم را برای پذیرش گردشگر و مسافر داریم اما تابع شرایط و تصمیم گیری ستاد ملی کرونا هستیم.

شهرستان دیلم از نقاط گردشگرپذیر استان بوشهر در جنوب کشور و در همسایگی استان خوزستان قرار دارد.